Aktuality | 3D animace | vizualizace | kontakt | generální dodavatel
   
 

Plzeň Litice

litice

Litice

Nová čtvrť Litice "Dubová Hora" vzniká ve příjemné, čisté, klidné lokalitě cca 400 metrů nad mořem s bohatou historií, skvělou občanskou vybaveností a mnohými možnostmi sportovního vyžití v městské části Plzeň 6 - Litice, nedaleko nádrže Valcha. Oblast je skvěle dostupná centru Plzně, vozem i pomocí městské dopravy.


Čistota ovzduší
Litice patří díky převládajícím západním větrům k nejčistějším částem města Plzně.

Občanská vybavenost
V místě se nachází ZŠ, MŠ, úřad městského obvodu, pošta, římskokatolická farnost, městská knihovna, zastávky MHD

dopravní dostupnost Litice
Cesta autem do centra Plzně trvá cca 15 minut, autobus 21 navazuje na tramvaj č.4

Sport

Významným zástupcem sportovních aktivit v Liticích je třináctinásobný mistr ČR, oddíl pozemního hokeje TJ Plzeň Litice. V bezprostřední blízkosti nové zastavby se nachází hřiště TJ Hliniště Litice. Údolní nádrž Litice české údolí skýtá možnost sportovního rybolovu.

Hrad Litice
Nedaleko Plzně leží kostelní ves Litice na pravém břehu řeky Radbuzy, do níž padá potok skrze ves tekoucí. Tento potok obchází vysoký a velmi strmý ostroh, který z východní výšiny vybíhá a záhy jako příhodné hradiště vyhlídnut byl. Zakladatel vystavěl na něm pevný hrad, překopav ostroh na východní straně hlubokým příkopem, za nímž zřídil násep mohutný a vysoký.
(A. Sedláček – Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VIII.)

Zakladatelem hradu mohl být Oldřich z Litic, hrad existoval ve 13. století a stál na místě pravěkého osídlení. Litice jsou šlechtickým hradem (možná patří k nejstarším) Hrad byl dobyt vojsky krále Jana Lucemburského a jako pustý se uvádí v 15. století. V současném areálu nalezneme: pozůstatky možného předhradí, mohutný val a příkop, terénní nerovnosti, zbytek zdi jádra, zbytky vstupní brány, obrysy další zástavby.

zajímavé odkazy:
TJ Plzeň Litice
hrad Litice